UFE450 Universal Moving Device

£134.99 inc. Vat

UFE450 Universal moving device.

For the following machines: FS200, FS200S, TS315VF-2000, TS315VF-2600, KF315VF-2000, KF315VF-2600, K5 315VF-2000